Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam là công trình xây dựng rất lớn, trước khi sửa chữa Công ty đã được lựa chọn để thực hiện một trong những khâu quan trọng trong khoan khảo sát địa chất công trình.

khoan khao sat 01

Đây là công trình mang tính quan trọng, được các cấp, các ngành quan tâm. Việc  Công ty chúng tôi tham gia những khâu quan trọng của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã thể hiện sự  phát triển của chúng tôi.

khoan khao sat 04

Tin Liên Quan