NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC CHÍNH CỦA CÔNG TY

Năng lực của Công ty HANDICO là sự tổng hợp năng lực của Tổng Công ty và các Công ty góp vốn thành lập. Bao gồm:

– Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội;

– Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kiến trúc Đông Dương;

– Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quang Trung;

Dưới đây là các thiết bị, máy móc chính của HANDICO và các đơn vị thành viên:

 

TT

Tên thiết bị máy móc

Đơn vị tính

Số lượng

Thuộc sở hữu

Liên danh

A

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN NGANG Công ty

 

 

 

 

1

Xe ô tô tải >5 tấn

 Cái

05

Công ty

2

Xe ô tô tải <5 tấn

Cái

03

nt

B

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN LÊN CAO

 

 

 

 

1

Cẩu tháp

Cái

02

Công ty

2

Sàn nâng

Cái

02

nt

3

Xe nâng hàng

Cái

01

nt

C

THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG

1

Máy lu tĩnh

Cái

02

Công ty

2

Máy rải bê tông apphan

Cái

01

nt

3

Máy rải cấp phối đá răm

Cái

01

nt

4

Lu bánh lốp

Cái

01

nt

D

MÁY THI CÔNG NỀN CỌC MÓNG

1

Máy xúc đào

Cái

03

Công ty

2

Máy khoan cọc nhồi

Cái

02

nt

3

Máy ép cọc

Cái

05

nt

E

TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG

1

Máy trộng vữa

Cái

12

Công ty

2

Máy phát điện

Cái

10

nt

3

Máy bơm nước

Cái

10

nt

4

Máy cắt gỗ

Cái

07

nt

5

Máy khoan bê tông, đá

Cái

13

nt

6

Máy cắt đột liện hợp

Cái

04

nt

7

Máy cắt sắt

Cái

10

nt

8

Máy uốn sắt

Cái

08

nt

9

Máy mài

Cái

08

nt

10

Máy tời

Cái

11

nt

11

Máy bào cuốn gỗ

Cái

06

nt

12

Sàn công tác

Cái

15

nt

F

CÁC THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC

1

Máy khoan UKB – 12/25

Bộ

02

Công ty

2

Khoan máy XY – I.XJ 100

Bộ

03

nt

3

Máy thủy bình kiểm tra độ lún

Bộ

03

nt

4

Máy đo góc chính xác theo 010

Cái

03

nt

5

Súng kiểm tra bê tông Schimidt Model N

Cái

04

nt

6

Thiết bị siêu âm bê tông EL – 35

Bộ

02

nt

G

CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG MỐI

1

Máy khoan tay

Cái

05

Công ty

2

Bình phun hóa chất

Cái

05

nt

3

Máy nén khí

Cái

03

nt

Tin Liên Quan