Kho bảo quản hàng hóa Techcomnbank Bắc Ninh

Được sự ủy quyền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản (TECHCOMBANK AMC) ra đời trước tiên nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của Techcombank, làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo kinh doanh an toàn và bền vững của Techcombank. Công  ty có đầy đủ chức năng của một công ty xử lý nợ, bao gồm: tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản đảm bảo nợ vay lien quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất. Xử lý các tài sản bảo đảm nợ vay; mua bán, xứ lý nợ tồn động của các đơn vị khác theo quy định của pháp luật…

TCB BN06

Gói thi công sân nền Dự án kho bảo quản hàng hóa Techcomnbank Bắc Ninh của Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản đã được thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

TCB BN02

TCB BN03

Tin Liên Quan