KHAI THÁC MỎ ĐÁ GRANITE

Mỏ đá Granit nằm tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với trữ lượng 80.000 m3. Đây là một mỏ đá rất thuận lợi về giao thông, với chất lượng rất tốt thuộc loại đá granite hồng đen tự nhiên. Việc khai thác mỏ đá này sẽ góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nhiều sản phẩm đá granite chất lượng cao đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

02 KTD 14 A,JPG

Tin Liên Quan