GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

TÊN GỌI: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HANDICO

TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ :    HANDICO INVESTMENT CONSTRUCTION AND

INTERIOR DECORATION JOINT STOCK COMPANY

TÊN VIẾT TẮT                                 : HANCICO.,JSC

TRỤ SỞ CHÍNH                                : B804- THE MANOR – MỄ TRÌ – TỪ LIÊM – HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI                                      : 04. 22134082 – 04. 22134083

FAX                                                        : 04. 37940286

EMAIL                                                   : ct38handico@yahoo.com.

NGÀY THÀNH LẬP                        : 24 THÁNG 01 NĂM 2005

TÀI KHOẢN                                      : 1410 – 206 – 013 – 068

MỞ TẠI                                                 : NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG  THÔN  CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

MÃ SỐ ĐKKD & MÃ SỐ TẾ      : 0101606774

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Đào Tiến Dũng                                    : Kỹ sư Xây dựng.

Điện thoại cơ quan                                       : 04. 22134082 – 04. 22134083

2. Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đào Tiến Dũng                                    : Kỹ sư Xây dựng.

Điện thoại cơ quan                                      : 04. 22134082 – 04. 22134083

 

Ông Nguyễn Thanh Bình               : Kiến trúc sư

Điện thoại cơ quan                            : 04. 22134082 – 04. 22134083

 

3. Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty

3.1. Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Thanh Bình               : Kiến trúc sư

Điện thoại cơ quan                            : 04. 22134082 – 04. 22134083

3.2. Các Phó Giám đốc

Ông Biện Trường Sơn                     : Cử nhân kinh tế.

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

 

Ông Lưu Anh Tuấn                         : Kiến Trúc sư.

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

4. Các Trưởng phòng ban Công ty

4.1 Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính:

Ông Biện Trường Sơn                     : Cử nhân kinh tế.

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

4.2  Trưởng phòng Kế hoạch Dự án:

Ông Lê Hải Hưng                             : Kiến trúc sư.

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

4.3 Trưởng phòng Kỹ thuật – Xây lắp:

Ông Nguyễn Minh Giám                : Kỹ sư Xây dựng

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

4.5 Trưởng phòng Tài chính – Kế toán:

Bà Đặng Quỳnh Trang                   : Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan                           : 04. 22134082 – 04. 22134083

Tổng vốn điều lệ                                              : 10.000.000.000VND

Tổng số cán bộ và công nhân                     : 368 người

Trong đó:

Trình độ trên đại học                                       : 18 người

Trình độ Đại học – Cao Đẳng                         : 26 người

Viên chức, Công nhân kỹ thuật bậc cao   : 54 người

Công nhân kỹ thuật, lao động khác            : 240 người

Tin Liên Quan