NGUỒN NHÂN LỰC

NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC CHÍNH CỦA CÔNG TY

NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC CHÍNH CỦA CÔNG TY

Năng lực của Công ty HANDICO là sự tổng hợp năng lực của Tổng Công ty và các Công ty góp vốn thành lập. Bao gồm: - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội; - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kiến trúc Đông Dương; - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quang Trung; Dưới đây là các thiết bị, máy móc chính của HANDICO và các đơn vị thành viên:   TT Tên thiết bị máy … Đọc Thêm

Năng lực cán bộ

Năng lực cán bộ

NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY STT Trình độ chuyên môn Số lượng Theo thâm niên công tác Ghi chú Dưới 5 năm Từ 5 năm đến 10 năm Trên 10 năm I CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC 1 Kỹ sư xây dựng, giao thông, thủy lợi 31 14 11 6 2 Kiến trúc … Đọc Thêm