XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam là công trình xây dựng rất lớn, trước khi sửa chữa Công ty đã được lựa chọn để thực hiện một trong những khâu quan trọng trong khoan khảo sát địa chất công trình. Đây là công trình mang tính quan trọng, được các cấp, các ngành quan tâm. Việc  Công ty chúng tôi tham gia những khâu quan trọng của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã thể hiện sự  phát triển của chúng … Đọc Thêm

Xí nghiệp khảo sát và xử lý móng công trình

Xí nghiệp khảo sát và xử lý móng công trình

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH Giám đốc: Ông Thạch Ngọc Hưng - kỹ sưu địa chất Điện thoại: 04.22134082- 04.22134083      Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu: -       Khảo sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình vui chơi giải trí, công trình văn hoá thể thao, công trình điện. -       Khảo sát thăm dò khai thác nước … Đọc Thêm