GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

TÊN GỌI: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HANDICO TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ :    HANDICO INVESTMENT CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION JOINT STOCK COMPANY TÊN VIẾT TẮT                                 : HANCICO.,JSC TRỤ SỞ CHÍNH                                : B804- THE MANOR - MỄ TRÌ - TỪ LIÊM - HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI                                      : 04. … Đọc Thêm