XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ NGOẠI THẤT và KIẾN TRÚC CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

Xí nghiệp Trang Trí Ngoại Thất và Kiến Trúc Cảnh Quan Môi Trường

Xí nghiệp Trang Trí Ngoại Thất và Kiến Trúc Cảnh Quan Môi Trường

Xí nghiệp trang trí ngoại thất và kiến trúc cảnh quan môi trường Giám đốc   : Nguyễn Đức Thắng - Kiến trúc sư Điện thoại  : 04. 22134082 - 04. 22134083 - Fax  : 04. 3794028   Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu: -            Tư vấn, thi công thiết kế các công trình cảnh quan và kỹ thuật làm vườn. -            Nghiên cứu, lai tạo các giống cây mới -            Tạo các cảnh quan thác, … Đọc Thêm